Formularz do raportowania zdarzeń niepożądanych dla osób wykonujących zawód medyczny

Aby powiadomić firmę Actelion o jakichkolwiek zdarzeniach niepożądanych leku, które wystąpiły wcześniej lub mają miejsce teraz, prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Zdarzeniem niepożądanym jest każde zdarzenie natury medycznej wywołujące negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego, któremu podano produkt leczniczy lub badany produkt leczniczy , chociażby nie miały one związku przyczynowego ze stosowaniem tego produktu, zjawiska te obejmują, ale nie ograniczają się do:

 • Braku skuteczności leku
 • Podejrzenia transmisji czynników zakaźnych
 • Informacji dotyczących przedawkowania, nadużywania i błędów medycznych
 • Ciąży / karmienia piersią w czasie przyjmowanie leków ( powiązanych lub nie ze zdarzeniem niepożądanym)
 • Interakcji leków

FORMULARZ DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

  Informacje dotyczące osoby zgłaszającej (dla Pani/Pana)
  Informacje dotyczące pacjenta
  Podejrzany (e) lek (i)
  Informacja o zdarzeniu niepożądanym  Więcej informacji
  Autoryzacja