Kontakt

W celu kontaktu z Actelion Pharma Polska Sp. z o. o. prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

    Dane zawarte w formularzu przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135), przez Actelion Pharma Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 21 (00-511 Warszawa) w celu udzielenia odpowiedzi zwrotnej i/lub wyjaśnienia zgłoszonej sprawy. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale warunkuje złożenie zapytania. Actelion Pharma Polska Sp. z o. o. informuje o przysługującym prawie dostępu do danych i ich poprawiania.Poniższy formularz nie jest przeznaczony do kontaktu w sprawach medycznych ani do zgłaszania zdarzeń niepożądanych. W celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego prosimy o skierowanie się do sekcji odpowiednio a) W przypadku pacjentów oraz opiekunów - Formularz do raportowania działań niepożądanych dla pacjentów lub przedstawicieli ustawowych/opiekunów faktycznych. b) W przypadku osób wykonujących zawód medyczny - Formularz do raportowania zdarzeń niepożądanych dla osób wykonujących zawód medyczny.