Actelion Polska należy do Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.  Do INFARMY  w chwili obecnej należy 28 wiodących firm
z branży farmaceutycznej, które wytwarzają leki innowacyjne, ale również zajmują się działalnością badawczo-rozwojową.

INFARMA jest członkiem Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) – jest to organizacja międzynarodowa, która zrzesza innowacyjną branżę farmaceutyczną. Ponadto INFARMA jest członkiem Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Główną misją INFARMY jest przystępowanie do projektów, które będą korzystnie oddziaływać na formułowanie rozwiązań systemowych w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Celem kształtowania takich rozwiązań jest ułatwianie polskim pacjentom korzystania z innowacyjnych i najbardziej efektywnych terapii, a wraz z tym, aby polskie standardy terapii podążały za światowymi.

Dzięki obecności międzynarodowych przedsiębiorstw farmaceutycznych w naszej gospodarce polscy pacjenci posiadają dostęp do innowacyjnych leków, co skutkuje poprawą kondycji zdrowia całego społeczeństwa. Dodatkowo jest to korzystne dla polskiej gospodarki –inwestycje oraz zysk z podatków, a ponadto dużo wiedzy specjalistycznej.

W 2008 roku firmy zrzeszone z INFARMĄ przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, w którym określone zostały standardy postępowań w obszarze: promocji oraz reklamy produktów leczniczych, organizacji konfrencji, kongresów, a także innych zebrań naukowych, kooperacja z reprezentantami medycznych profesji oraz stowarzyszeniami pacjentów.

Od 1 stycznia 2015 r. firmy członkowskie INFARMY mają w obowiązku stosować w swoich działaniach Kodeks przejrzystości –  jest to kodeks utworzony przez EFPIA charakteryzujący standardy etycznej kooperacji z przedstawicielami medycznych profesji oraz organizacji ochrony zdrowia.