Formularz do raportowania działań niepożądanych dla pacjentów lub przedstawicieli ustawowych/ opiekunów faktycznych

Aby powiadomić firmę Actelion o jakichkolwiek działaniach niepożądanych leku, które wystąpiły wcześniej lub mają miejsce teraz, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Działaniem niepożądanym jest każde zdarzenie natury medycznej wywołujące negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego, któremu podano produkt leczniczy lub badany produkt leczniczy. To niepożądane zdarzenie natury medycznej nie musi oznaczać związku przyczynowego z konkretnym leczeniem, i obejmuje oprócz poważnych zdarzeń niepożądanych (zagrożenia życia, śmierci pacjenta, poważnych szkód, konieczności przyjęcia lub przedłużenia pobytu w szpitalu, wady wrodzonej potomka) również następujące sytuacje:

 • Brak skuteczności leku
 • Podejrzenie transmisji czynników zakaźnych
 • Informacje dotyczące przedawkowania, nadużywania i błędów medycznych
 • Ciąża / karmienie piersią w czasie przyjmowanie leków ( powiązanych lub nie ze zdarzeniem niepożądanym)
 • Interakcji leków

Dlaczego należy zgłaszać działania niepożądane?

Zgłaszanie działań niepożądanych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Zgłoszenia są, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, analizowane. Actelion przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa produktów i zachęca do zgłaszania działań niepożądanych.

Kto zgłasza działanie niepożądane?

Fachowi pracownicy ochrony zdrowia (np. lekarze i farmaceuci) mają ustawowy obowiązek zgłaszania działań niepożądanych. Możliwością zgłoszenia działania niepożądanego dysponują także pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni.

Jak zgłosić działanie niepożądane?

Fachowi pracownicy ochrony zdrowia mogą zgłaszać działania niepożądane:

 • do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub
 • do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.

Pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni mogą zgłaszać działanie niepożądane:

 • lekarzowi i innym fachowym pracownikom lub
 • do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub
 • do firmy farmaceutycznej odpowiedzialnej za dany lek.

FORMULARZ DO RAPORTOWANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

  Informacje dotyczące osoby zgłaszającej (dla Pani/Pana)
  Informacje dotyczące pacjenta (osoby, która doświadczyła działania niepożądanego)
  Informacje o produkcie
  Zdarzenie niepożądane
  Inne pytania
  Autoryzacja